Tiâu-sián Pat-tō

Tiâu-sián Pat-tō (Hàn-jī: 朝鮮八道), kán-chheng Pat-tō (Ko-lê-jī: 팔도), sī Tiâu-sián poàn-tóTiâu-sián Ông-tiâu sî-tāi it-kip hêng-chèng-khu ê chóng-chheng, mā-sī hiān-sî Pak Tiâu-sián kah Hân-kok hêng-chèng-khu siat-tì ê ki-chhó.

Tiâu-sián Pat-tō.

Tiâu-sián Pat-tōSiu-kái