Tiông-khèng (長慶; 821 nî ~ 824 nî) sī Tông-tiâu Bo̍k-chong ê liân-hō; chêng-āu 4 tang.

長慶
Tiông-khèng
821 nî ~ 824 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Bo̍k-chong
Tn̂g-té
4 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Tiông-khèng (Tông)
Chiap-sio̍k
Éng-sin
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Pó-le̍k