Tiō Iap (趙曄; 1995 nî 8 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team SII ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Kang-so͘-séng So͘-chiu-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Tiō Iap
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 趙曄
Lô-má-jī Zhào Yè
Chhiok-hō Thúi-thúi (腿腿), Soat-iá (雪野)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Kang-so͘-séng
Chhut-sì 1995 nî 8 goe̍h 28 ji̍t 1995-08-28(28 hòe)
 Tiong-kok Kang-so͘-séng So͘-chiu-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48