Tiong-hôa Bîn-kok Lio̍k-kun Kun-koaⁿ Ha̍k-hāu

Tâi-oân Lio̍k-kun tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Hōng-soaⁿ-khu ê kun-su kàu-io̍k ha̍k-hāu

Tiong-hôa Bîn-kok Lio̍k-kun Kun-koaⁿ Ha̍k-hāu (中華民國陸軍軍官學校), kán-chheng Lio̍k-kun Koaⁿ-hāu (陸軍官校), sī Tiong-hôa Bîn-kok ê kun-hāu, iû Tiong-kok Kok-bîn Tóng chóng-lí Sun Bûn chí-sī tiû-pān, tī 1924 nî 6 goe̍h 16 hō sêng-li̍p, iû Tiong-kok Kok-bîn Tóng chóng-chhâi Chiúⁿ Kài-se̍k jīm siú-jīm hāu-tiúⁿ, Lio̍k-kun Kun-koaⁿ Ha̍k-hāu tī Kńg-tang Kńg-chiu N̂g-phó͘ chhòng-hāu, só͘-í mā hō-chò N̂g-phó͘ Kun-hāu (黃埔軍校).