Tiong-hôa Tiān-sī Kong-si

(Tùi Tiong-hoâ Tiān-sī Kong-si choán--lâi)

Tiong-hoâ Tiān-sī Kong-si (中華電視公司; CTS), kán-chheng Hoâ-sī (華視), sī Tâi-oân ê tē-saⁿ keng tiān-sī kong-si, mā sī 6 keng bô-soàⁿ tiān-sī chi-it.

Tiong-hoâ Tiān-sī Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Chinese Television System Inc.
Lūi-hêng kong-khui hoat-hêng kong-si
Sêng-li̍p 1997 nî 6 go̍eh 28 ji̍t(kong-si hūn-koah ji̍t-kî)
Táng-sū-tiúⁿ Tân Hiok-siù
Chóng-keng-lí Koeh Kiàn-hông
Chóng-pō͘ Flag of the Republic of China.svg Tiong-hoâ Bîn-kok
Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Hôa-seng-lí 7 lîn Kong-ho̍k Lâm-lō͘ 116 hāng 7 hō
Sán-gia̍p Mûi-thé-gia̍p
Sán-phín Hoâ-sī Chú-pîn, Hoâ-sī Kàu-io̍k Bûn-hòa-tâi, Hoâ-sī Sin-bûn Chu-sìn-tâi, Hoâ-sī Chong-ha̍p Gû-lo̍k-tâi
Êng-gia̍p-gia̍h Sin-tâi-phiò 15.18 ek goân(2007 nî)
Chú-kong-si Hoâ-sī Bûn-hoà Sū-gia̍p Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Hoâ-sī Sò͘-ūi Kho-ki Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Châi-thoân Hoat-jîn Hoâ-sī Bûn-hoà Kàu-io̍k Ki-kim-hoē
Bāng-chām http://www.cts.com.tw