Tiong-iong Chêng-pò Kio̍k

(Tùi Tiong-iong Chêng-pò-kio̍k choán--lâi)

Tiong-iong Chêng-pò-kio̍k (中央情報局, Eng-gí: Central Intelligence Agency), kán-chheng Tiong-chêng-kio̍k (中情局, CIA), i sī Bí-kok tē-it tōa ê chêng-pó ki-kò͘.

Central Intelligence Agency

Seal of the Central Intelligence Agency with wordmark

Flag of the Central Intelligence Agency

CIA headquarters, Langley, Virginia
Agency overview
Formed 1947 nî 9 goe̍h 18 ji̍t;​ 76 nî í-chêng​ (1947-09-18)
Preceding agency
Type Independent (component of the Intelligence Community)
Headquarters George Bush Center for Intelligence
Langley, Virginia, U.S.
38°57′07″N 77°08′46″W / 38.95194°N 77.14611°W / 38.95194; -77.14611
Motto "The Work of a Nation. The Center of Intelligence."
Unofficial motto: "And ye shall know the truth and the truth shall make you free." (Pang-bô͘:Bibleverse)[2]
Employees 21,575 (estimate)[3]
Annual budget $15 billion (Chia̍t-chí 2013 nî (2013-Missing required parameter 1=month!))[3][4][5]
Agency executives
Website www.cia.gov

CIA chip-hêng ê jīm-bū

siu-kái

Tiong-chêng-kio̍k ê chú-iàu jīm-bū sī kong-khai he̍k-chiá pì-bi̍t teh siu-chi̍p, hun-sek 1-kóa-á kok-gōa ê chêng-pò kah sìn-sit, chia-ê chêng-pò chú-iàu khan-sia̍p tio̍h gōa-kok ê chèng-hú ki-kò·, kong-si, kò-jîn. Tiong-chêng-kio̍k só· siu-chi̍p--ê chú-iàu sī chèng-tī, bûn-hòa, kho-ki chit-kóa hong-bīn ê chêng-pò. Thong-kòe siu-chi̍p chêng-pò liáu-āu, koh ē-tàng chi-ōan a̍h-sī hia̍p-tiâu Bí-kok kok-lāi kî-thaⁿ ê chêng-pò ki-kò·. Tiong-chêng-kio̍k chóng-sī ài chiong siu-chi̍p tio̍h ê chêng-pò hōe-pò hō· Bi-kok chèng-hú kok pō·-bûn.

Tû-liáu siu-chi̍p chêng-pò, Tiong-chêng-kok mā hū-chek kóan-lí Bí-kok tōa-liōng ê kun-su siat-pī. Tī léng-chiàn kî-kan, chià-ê kun-su siat-pī chú-iàu ê hāu-lêng to̍h-sī beh iōng-lâi thui-hoan 1-kóa-á gōa-kok ê chèng-hú, phì-jû-kóng Chêng-So·-liân, i-ki̍p 1-kóa-á tùi Bí-kok lī-ek hêng-sêng ui-hia̍p ê hóan-túi-chiá, khó-pí-kóng chhan-chhiūⁿ Guatemala ê Arbenz kah Chile ê Allende.

Tiong-chêng-kio̍k ôan-á sî-siông teh chò 1-kóa-á àm-sat ê o̍ah-tōng, chú-iàu sī àm-sat te̍k-kok ê kok-ka léng-tō-lâng, put-jī-kò chin-chió ū sêng-kong.

Cho·-chit

siu-kái
  • Tiong-iong Chêng-pò-kio̍k ê kio̍k-tiúⁿ, sī iû Bí-kok chóng-thóng ti̍t-chiap jīm-bēng. Kio̍k-tiúⁿ siâng-sî koh ài kiam chò chóng-thóng kah Kok-hōe ê ko-kip chêng-pò kò·-būn.
  • Tiong-chêng-kio̍k ê cho·-chit pō·-bûn pau-koat : Hêng-tōng-si, Chêng-pò·-si, Kho-ki-si, Hêng-chèng Kóan-li Kah Hō·-khîn-si, Kè-ōe(ōa) Kah Hia̍p-tiāu-pō·.

Chham-khó

siu-kái

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái
  1. "History of the CIA". Central Intelligence Agency. goân-loē-iông tī June 12, 2007 hőng khó͘-pih. March 28, 2014 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  2. "CIA Observes 50th Anniversary of Original Headquarters Building Cornerstone Laying". Central Intelligence Agency. goân-loē-iông tī March 24, 2010 hőng khó͘-pih. September 18, 2012 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  3. 3.0 3.1 Gellman, Barton; Miller, Greg (August 29, 2013). "U.S. spy network's successes, failures and objectives detailed in 'black budget' summary". The Washington Post. goân-loē-iông tī September 1, 2013 hőng khó͘-pih. August 29, 2013 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  4. Kopel, Dave (July 28, 1997). "CIA Budget: An Unnecessary Secret". Cato Institute. goân-loē-iông tī February 14, 2021 hőng khó͘-pih. April 15, 2007 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  5. "Cloak Over the CIA Budget". The Washington Post. November 29, 1999. goân-loē-iông tī September 16, 2018 hőng khó͘-pih. July 4, 2008 khòaⁿ--ê – via Federation of American Scientists.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)