Tiong iong bió-im

(Tùi Tiong iong bú-im choán--lâi)


Tiong iong bú-im sī chi̍t chióng bú-im.

Tiong iong bú-im
ə
IPA pian-hō 322
pian-bé
HTML bé cha̍p-chìn-ūi ə
Unicode cha̍p-la̍k-chìn-ūi U+0259
X-SAMPA Im-piau @
ASCII Im-piau @
siaⁿ-im
IPA ê bú-im
chêng chhù chêng iong chhù āu āu
Blank vowel trapezoid.svg
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
ɪ̈ • ʊ̈
ɯ̽ • ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
 • ø̞
ɤ̞ • 
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
a • ɶ
ɑ • ɒ
chhù pì
poàn pì
tiong
poàn khai
chhù khai
khai
Paired vowels are: unrounded • rounded
This table contains phonetic symbols, which may not display correctly in some browsers. [Help]

IPA help • IPA key • chart • Loudspeaker.svg chart with audio • view

Bân-lâm-gí Pe̍h-oē-jī lāi-té ê "o" tha̍k che im.