Tiuⁿ Ú-him (張雨鑫; 1994 nî 3 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team NII ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Ô͘-lâm-séng Tn̂g-soa-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Tiuⁿ Ú-him
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 張雨鑫
Lô-má-jī Zhāng Yǔxīn
Chhiok-hō Chha-chha (叉叉)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Ô͘-lâm-séng
Chhut-sì 1994 nî 3 goe̍h 1 ji̍t 1994-03-01(29 hòe)
 Tiong-kok Ô͘-lâm-séng Tn̂g-soa-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48