Tiuⁿ Hàn-jū

Tiuⁿ Hàn-jū (張漢裕; 1913 nî1998 nî 10 goe̍h 29 ji̍t[1]) sī Tâi-oân ê keng-chè-ha̍k-ka, i sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi chham chiàn-āu chhe-kî lông-gia̍p keng-chè ê gián-kiù-chiá. I mā sī chi̍t kóa keng-chè kàu-kho-su ê chok-chiá kiam Se-iûⁿ keng-chè-ha̍k tì-chok ê hoan-e̍k-chiá.

Tiuⁿ--sī sī Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k chhut-sin ê phok-sū, kàu 1978 nî thè-hiu chìn-chêng lóng sī Tâi-oân Tāi-ha̍k ê kàu-siū.

Tû-liáu keng-chè gián-kiù, i ia̍h chú-pian Chhòa Pôe-hóe Choân-chi̍p (蔡培火全集) bûn-chi̍p. Chhòa--sī sī i-ê tiūⁿ-lâng[2].

Chham-khó修改

  1. 戈錦華 (1998-11-19). "張漢裕追思禮拜今舉行". 中央日報. 
  2. 林莊生 (2012). "張漢裕教授的信和《蔡培火全集》". 臺灣風物. 62 (1). 

Siong-koan修改