Toān Sò͘-sūn

Toān Sò͘-sūn (段素順; ?  – 985 nî ) sī Tāi-lí-kok ê tē-5 tāi hông-tè. Sē-hō Èng-tō Hông-tè (應道皇帝), bô biō-hō.

Chêng chi̍t tāi:
Toān Su-chhong
Tāi-lí ê hông-tè Āu chi̍t tāi:
Toān Sò͘-eng