Toān Su-chhong (段思聰; ?  – 968 nî ) sī Tāi-lí-kok ê tē-4 tāi hông-tè. Sē-hō Chì-tō Kóng-chû Hông-tè (至道廣慈皇帝), bô biō-hō.

Chêng chi̍t tāi:
Toān Su-liông
Tāi-lí ê hông-tè Āu chi̍t tāi:
Toān Sò͘-sūn