To̍k-chiàm (Eng-gí: monopoly) sī kóng chi̍t-ê lâng ia̍h chi̍t keng khì-gia̍p tan-to̍k khòng-chè liáu chi̍t hāng siong-phín ia̍h ho̍k-bū ê siau-lō͘