Toei Asakusa Soàⁿ

Toei Asakusa Soàⁿ (都営地下鉄浅草線 Toei Chikatetsu Asakusa-sen?)Tang-kiaⁿ-to͘ Ôta-khu Nisi-magome Chām kàu Sumida-khu Osiage Chām, Toei Tē-hā-thih ê lō͘-soàⁿ.

Asakusa Soàⁿ
Subway TokyoAsakusa.png
Toei-subway-5326F-20051110.jpg
Toei 5300 EMU tī Nish-Magome Soàⁿ
Ki-pún chu-liāu
Só͘-iú-chiá Toei Tē-hā-thih
Êng-ūn tē-khu Tang-kiaⁿ
Khí-tiám
Chiong-tiám
Nisi-Magome
Osiage
Chhia-chām 20
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng Tē-hā-thih
Chhia-lióng ki-tē Magome
Le̍k-sú
Khai-thong December 4, 1960
Ki-su̍t
Lō͘-soàⁿ tn̂g-tō͘ 18.4 km (11.4 mi)
Kúi-tō piau-chún 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Sok-tō͘ 70 km/h (43 mph)

Chhia-chāmSiu-kái

Tô͘-sī 
  • ●: Thêng-chhia, |↑: Thàu-kiâⁿ
  • Phó͘-thong-chhia kin thêng pió lāi só͘-ū chhia-chām.
Pian-hō Chhia-chām Ji̍t-pún-gí Lī (Kong-lí) Ki-tiúⁿ
Tek-pia̍t kip-kiâⁿ
Poaⁿ-chhia  Só͘-chai
Chhia-chām
chi-kan
Àn A-01 luí-kè
A-01 Nisi-Magome 西馬込 - 0.0 Keikyû Pun-soàⁿ
thong-kòe Ki-tiúⁿ Soàⁿ
  Ôta-khu
A-02 Magome 馬込 1.2 1.2  
A-03 Nakanobu 中延 0.9 2.1 Tôkyū Ôimati Soàⁿ Sinagawa-khu
A-04 Togosi 戸越 1.1 3.2  
A-05 Gotanda 五反田 1.6 4.8 Yamanote Soàⁿ
Tôkyû Ikegami Soàⁿ
A-06 Takanawadai 高輪台 0.7 5.5   Minato-khu
Keikyû ho̍k-bū: Keng-iû chú-sòaⁿ kap Ki-tiûⁿ Sòaⁿ kàu Haneda Ki-tiûⁿ Kok-lāi Sòaⁿ Terminal
Án Sin-Zusi keng-iû Zusi Soàⁿ (kan-na pak-hiáng)
án Uraga keng-iû Pun-soàⁿ (chí hān pak-hêng; lâm-hêng lia̍t-chhia keng-iû Kurihama Sòaⁿ án Horinouti)
án Misakiguti Pun-soàⁿ kap Kurihama Sòaⁿ
A-07 Sengakuzi 泉岳寺 1.4 6.9 Keikyû Pun-soàⁿ Minato-khu
A-08 Mita 三田 1.1 8.0   Toei Mita Soàⁿ (I-04)
Yamanote Soàⁿ, Keihin-Tôhoku Soàⁿ (Tamati)
A-09 Daimon 大門 1.5 9.5   Toei Ōedo Soàⁿ (E-20)
Yamanote Soàⁿ, Keihin-Tôhoku Soàⁿ (Hamamatutyô)
Tang-kiaⁿ Tan-khúi-tiān-chhia (Hamamatutyô)
A-10 Simbasi 新橋 1.0 10.5   Ginza Soàⁿ (G-08)
Tôkaidô Pun-soàⁿ, Yamanote Soàⁿ, Keihin-Tôhoku Soàⁿ, Yokosuka Soàⁿ
Yurikamome (U-01)
A-11 Higasi-ginza 東銀座 0.9 11.4   Hibiya Soàⁿ (H-09)
Ginza, Hibiya kap Yûrakutyô
Tyûô-khu
A-12 Takaratyô 宝町 0.8 12.2  
A-13 Nihombasi 日本橋 0.8 13.0   Ginza Soàⁿ (G-11),   Tôzai Soàⁿ (T-10)
A-14 Ningyôtyô 人形町 0.8 13.8   Hibiya Soàⁿ (H-13)
A-15 Higasi-nihombasi 東日本橋 0.7 14.5   Toei Sinzyuku Soàⁿ (Bakuro-Yokoyama: S-09)
Sôbu Khoài-sok Soàⁿ (Bakurotyô)
A-16 Asakusabasi 浅草橋 0.7 15.2 Tyûô-Sôbu Soàⁿ Taitô-khu
A-17 Kuramae 蔵前 0.7 15.9   Toei Ôedo Soàⁿ (E-11)
A-18 Asakusa 浅草 0.9 16.8   Ginza Soàⁿ (G-19)
Tobu Skytree Soàⁿ
Tukuba Express
A-19 Honzyo-azumabasi 本所吾妻橋 0.7 17.5   Sumida-khu
A-20 Osiage 押上 0.8 18.3 Keisei Osiage Soàⁿ
  Hanzômon Soàⁿ (Z-14)
Tobu Skytree Soàⁿ
Keisei ōaⁿ-sêng án Narita Ki-tiûⁿ keng-iû Pun-soàⁿ
án Inba-Nihon-Idai keng-iû Pun-soàⁿ kap Hokusô Thih-tō
án Sibayama-Tiyoda keng-iû Pun-soàⁿ kap Sibayama Thih-tō

Chham-khóSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Toei Asakusa Soàⁿ