Hanzômon Soàⁿ

Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hanzômon Soàⁿ (東京地下鉄半蔵門線 Tōkyō-chikatetsu-hanzōmon-sen?)Tang-kiaⁿ-to͘ Sibuya-khu Sibuya Chām kàu Sumida-khu Osiage Chām, Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih ê lō͘-soàⁿ.

Hanzômon Soàⁿ
Subway TokyoHanzomon.png
Ki-pún chu-liāu
Só͘-iú-chiá Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih
Êng-ūn tē-khu Tang-kiaⁿ
Khí-tiám
Chiong-tiám
Sibuya
Osiage
Chhia-chām 14
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng Heavy rail rapid transit
Chhia-lióng ki-tē Saginuma
Sú-iōng chhia-lióng Tokyo Metro 8000 series, Tokyo Metro 08 series, Tokyu 2000 series, Tokyu 5000 series, Tokyu 8500 series, Tokyu 8590 series, Tobu 30000 series, Tobu 50050 series
Le̍k-sú
Khai-thong August 1, 1978
Ki-su̍t
Lō͘-soàⁿ tn̂g-tō͘ 16.8 km (10.4 mi)
Kúi-tō piau-chún 1,067 mm (3 ft 6 in)
Sok-tō͘ 80 km/h (50 mph)

Chhia-chāmSiu-kái

Pian-hō Chhia-chām Ji̍t-pún-gí Lī (Kong-lí) Poaⁿ-chhia Só͘-chai
Chhia-chām
chi-kan
Àn Z-01 luí-kè
Z-01 Sibuya 渋谷 - 0.0 Tôkyû Den-en-toshi Soàⁿ (thàu ūn-choán tah Nagatuta kap Tyûô-Rinkan), Tôkyû Tôyoko Line
  Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-16),   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Ginza Soàⁿ (G-01)
Yamanote Soàⁿ, Saikyô Soàⁿ, Shônan-Sinzyuku Soàⁿ
Keiô Inokasira Soàⁿ
Sibuya-khu
Z-02 Omotesandô 表参道 1.3 1.3   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tiyoda Soàⁿ (C-04),   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Ginza Soàⁿ (G-02) Minato-khu
Z-03 Aoyama-ittyôme 青山一丁目 1.4 2.7   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Ginza Soàⁿ (G-04)
  Toei Ôedo Soàⁿ (E-24)
Z-04 Nagatatyô 永田町 1.4 4.1   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Yûrakutyô Soàⁿ (Y-16),   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Lâm-pak-soàⁿ (N-07)
  Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Marunouti Soàⁿ Akasaka-mituke (M-13),   Ginza Soàⁿ Akasaka-mituke (G-05)
Tiyoda-khu
Z-05 Hanzômon 半蔵門 1.0 5.1  
Z-06 Kudansita 九段下 1.6 6.7   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tang-sai-soàⁿ (T-07)
  Toei Sinzyuku Soàⁿ (S-05)
Z-07 Zimbôtyô 神保町 0.4 7.1   Toei Mita Soàⁿ (I-10),   Toei Sinzyuku Soàⁿ (S-06)
Z-08 Ôtemati 大手町 1.7 8.8   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Marunouti Soàⁿ (M-18),   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tiyoda Soàⁿ (C-11),   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tang-sai-soàⁿ (T-09)
  Toei Mita Soàⁿ (I-09)
Z-09 Mitukosimae 三越前 0.7 9.5   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Ginza Soàⁿ (G-12)
Sôbu Soàⁿ Khoài-sok (Sin-Nihombasi)
Tyûô-khu
Z-10 Suitengûmae 水天宮前 1.3 10.8  
Z-11 Kiyosumi-sirakawa 清澄白河 1.7 12.5   Toei Ôedo Soàⁿ (E-14) Kôtô-khu
Z-12 Sumiyosi 住吉 1.9 14.4   Toei Sinzyuku Soàⁿ (S-13)
Z-13 Kinsityô 錦糸町 1.0 15.4 Sôbu Soàⁿ Khoài-sok, Tyûô Sôbu Oān-kiâⁿ-soàⁿ Sumida-khu
Z-14 Osiage 押上 1.4 16.8 Tobu Skytree Line (kàu Tôbu-Dôbutu-Kôen, Tobu Isesaki Soàⁿ Kuki kap Tôbu Nikkô Soàⁿ Minami-Kurihashi)
  Toei Asakusa Soàⁿ (A-20)
Keisei Osiage Soàⁿ

ReferencesSiu-kái

External linksSiu-kái