Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Ginza-soàⁿ (東京地下鉄銀座線 Tōkyō Chikatetsu Ginza-sen?)Tang-kiaⁿ-to͘ Taitô-khu Asakusa-chām kàu Sibuya-khu Sibuya-chām, Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih ê lō͘-soàⁿ.

Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Ginza-soàⁿ
Subway TokyoGinza.png
Tokyometro01.jpg
Ki-pún chu-liāu
Só͘-iú-chiá Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih
Êng-ūn tē-khu Tang-kiaⁿ
Khí-tiám
Chiong-tiám
Sibuya
Asakusa
Chhia-chām 19
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng Heavy rail rapid transit
Chhia-lióng ki-tē Sibuya
Sú-iōng chhia-lióng Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih 01 hē, Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih 1000 hē
Le̍k-sú
Khai-thong 1927 nî 12 goe̍h 30 ji̍t
Ki-su̍t
Lō͘-soàⁿ tn̂g-tō͘ 14.3 km (8.9 mi)
Kúi-tō piau-chún 1,435 mm (4 ft 8+12 in) standard gauge
Sok-tō͘ 65 km/h (40 mph)

Chhia-chāmSiu-kái

Pian-hō Chhia-chām Ji̍t-pún-gí Lī (Kong-lí) Poaⁿ-chhia  Só͘-chai
Chhia-chām chi-kan Àn G-01 luí-kè
G-01 Sibuya 渋谷 - 0.0 Sibuya-khu
G-02 Omotesandô 表参道 1.3 1.3
Minato-khu
G-03 Gaiemmae 外苑前 0.7 2.0  
G-04 Aoyama-Ittyôme 青山一丁目 0.7 2.7   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hanzômon-soàⁿ (Z-03)
  Toei Tē-hā-thih Ôedo-soàⁿ (E-24)
G-05 Akasaka-Mituke 赤坂見附 1.3 4.0
G-06 Tameike-Sannô 溜池山王 0.9 4.9
  •   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Lâm-pak-soàⁿ (N-06)
  •   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Marunouti-soàⁿ (Kokkai-gizidômae: M-14)
  •   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tiyoda-soàⁿ (Kokkai-gizidômae: C-07)
Tiyoda-khu
G-07 Toranomon 虎ノ門 0.6 5.5   Minato
G-08 Simbasi 新橋 0.8 6.3
G-09 Ginza 銀座 0.9 7.2
Tyûô-khu
G-10 Kyôbasi 京橋 0.7 7.9  
G-11 Nihombasi 日本橋 0.7 8.6   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tang-sai-soàⁿ (T-10)
  Toei Tē-hā-thih Asakusa-soàⁿ (A-13)
G-12 Mitukosimae 三越前 0.6 9.2   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hanzômon-soàⁿ (Z-09)
Sôbu Khoài-sok-soàⁿ (Sin-Nihombasi)
G-13 Kanda 神田 0.7 9.9
Tiyoda
G-14 Suehirotyô 末広町 1.1 11.0  
G-15 Ueno-Hirokôji 上野広小路 0.6 11.6   Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hibiya-soàⁿ (Naka-okatimati: H-16)
  Toei Tē-hā-thih Ôedo-soàⁿ (Ueno-okatimati: E-09)
Taitô-khu
G-16 Ueno 上野 0.5 12.1
G-17 Inarityô 稲荷町 0.7 12.8  
G-18 Tawaramati 田原町 0.7 13.5 Tukuba Express (Asakusa)
G-19 Asakusa 浅草 0.8 14.3   Toei Tē-hā-thih Asakusa-soàⁿ (A-18)
Tang-bú Skytree-soàⁿ
Tukuba Express

Chham-khóSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tokyo Metro Ginza Line