Tong-kok Tāi-ha̍k-hāu (Hàn-jī: 東國大學校; Ko-lê-jī: 동국대학교) sī Lâm Hân ê chi̍t keng su-li̍p tāi-ha̍k.

Tong-kok Tāi-ha̍k-hāu
DONGGUK UNIVERSITY 팔정도.jpg
Hàn-jī 東國大學校
Ko-lê-jī 동국대학교
Eng-bûn Dongguk University
Hāu-hùn Sia̍p-sim (섭심, 攝心)
Sìn-si̍t (신실, 信實)
Chû-ài (자애, 慈愛)
Tō͘-sè (도세, 度世)
Lūi-pia̍t Su-li̍p tāi-ha̍k
Ha̍k-seng 17,189 lâng
Bāng-ia̍h http://www.dongguk.edu