Torres VedrasPhû-tô-gâ Lissabon koān ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).

Torres Vedras
—  Chū-tī-thé  —
Torres Vedras ê kî-á
Kî-á
Torres Vedras ê hui-kì
Hui-kì
Torres Vedras ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Torres Vedras ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Torres Vedras ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Phû-tô-gâ
Koān Lissabon
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 407 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 7,225 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 177.5/km2

Liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Phû-tô-gâ tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.