Turkish Airlines

Turkish Airlines (Türkiye-gí: Türk Hava Yolları) sī Thó͘-nī-kî ê kok-êng hâng-khong kong-si. Chóng-pō͘ tī İstanbul.

Turkish Airlines ê hui-ki kap goā-chong.