UBS AGSūi-se ê choân-kiû-sèng kim-hiông ho̍k-bū kong-si, pún-siā tī Zürich kap Basel, in sī Sūi-se siāng-tōa ê gîn-hâng kong-si.

UBS Group AG
Formerly Union Bank of Switzerland (1862–1998)
Hîng-thài Public (Aktiengesellschaft)
ISIN CH0244767585
Hâng-gia̍p Banking, Financial services
Predecessor
Tshòng-kiàn nî

1998 nî 6 goe̍h 29 ji̍t;​ 25 nî í-chêng​ (1998-06-29) (through the merger of Union Bank of Switzerland and Swiss Bank

Corporation)
Tsóng-pōo Bahnhofstrasse 45
Zürich, Switzerland 8001
Ho̍k-bū tē-khu
Worldwide
Líng-tō jîn-bu̍t
Ho̍k-bū sán-phín
Revenue Increase US$35.54 billion (2021)[2]
Increase US$9.48 billion (2021)[2]
Increase US$7.46 billion (2021)[2]
Total assets Decrease US$1.12 trillion (2021)[2]
Total equity Increase US$60.66 billion (2021)[2]
Guān-káng jîn-sòo
71,385 (end 2021)[3]
Capital ratio Increase 35.2% (2020)
Rating Standard & Poor's: A+
Moody's: Aa2
Fitch Ratings: AA-
Bāng-tsām ubs.com
Tsù-kha / tsù-kái
UBS Institutional Reporting as of: end of 2021[2]

"UBS" sī Sūi-se Liân-ha̍p Gîn-hâng (Union Bank of Switzerland) ê Eng-gí kán-lio̍k, in tī 1998 nî kap Sūi-se Gîn-hâng Kong-si (Swiss Bank Corporation) pēng-ha̍p chiâⁿ chò hiān-taⁿ ê UBS kong-si.

Tsù-kái siu-kái