UY Scuti (BD-12 5055) sī chi̍t lia̍p âng-sek chhiau-kī-chheⁿ (red supergiant), tiàm tī Scutum seng-chō. Pún chheⁿ sī só͘ chai-iáⁿ chiàu pòaⁿ-kèng sǹg siāng tōa ê hêng-chheⁿ chi it, chit-má ê chit-liōng sī 10 M.[1]

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Arroyo-Torres, B.; Wittkowski, M.; Marcaide, J. M.; Hauschildt, P. H. (2013). "The atmospheric structure and fundamental parameters of the red supergiants AH Scorpii, UY Scuti, and KW Sagittarii". Astronomy & Astrophysics. 554: A76. arXiv:1305.6179 . Bibcode:2013A&A...554A..76A. doi:10.1051/0004-6361/201220920.