arXiv (X kin-kì Elláda ê lī-bó Χ huat-im, tha̍k-im tshin-tshiūñ Ing-gí ê archive)[1] sī tsi̍t-hūn siu-tsi̍p bu̍t-lí-ha̍k, sòo-ha̍k, kè-sǹg-ki kho-ha̍k, sing-bu̍t-ha̍k kap sòo-lí king-tsè-ha̍k ê lūn-bûn ī-ìn-pún ê bāng-tsām, tshong-sú teh 1991-nî 8-gue̍h 14-li̍t. Tsia̍t-tsí 2008 nî 10 gue̍h arXiv.org í-king siu-tsi̍p tshiau-kuè 50-bān phiñ ī-ìn-pún;[2] tsí 2014 nî ê nî-té, bûn-tsiuñ siu-tsông liōng ta̍t-kàu 100-bān phiñ.[3][4] Tsia̍t-tsí 2016-nî 10-gue̍h, the̍h-kau-lu̍t í-king ta̍t-kàu ta̍k-kò-gue̍h tshiau-kuè 10,000-bān phiñ.[4][5]

arXiv
ArXiv web.svg
URL arxiv.org
Siong-gia̍p? M̄-sī
Lūi-hêng Kho-ha̍k
Gí-giân Ing-gí
Ióng-iú-chiá Cornell Tāi-ha̍k
Khai-ki-chiá Paul Ginsparg
Khí-chō 1991 nî 8 gue̍h 14 li̍t,​ (30 nî chêng)​(1991-08-14
Hiān-chōng Tsai-suàñ

Tsù-káiSiu-kái

  1. Steele, Bill (Fall 2012). "Library-managed 'arXiv' spreads scientific advances rapidly and worldwide". Ezra. Ithaca, New York: Cornell University. p. 9. OCLC 263846378. goân-loē-iông tī January 11, 2015 hőng khó͘-pih. Pronounce it 'archive'. The X represents the Greek letter chi [ χ ]. 
  2. "Online Scientific Repository Hits Milestone: With 500,000 Articles, arXiv Established as Vital Library Resource". News.library.cornell.edu. October 3, 2008. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2014-12-07. July 21, 2013 khòaⁿ--ê. 
  3. Vence, Tracy (December 29, 2014), "One Million Preprints and Counting: A conversation with arXiv founder Paul Ginsparg", The Scientist [en], Goân-pún bāng-ia̍h pó-chûn tī 2016-03-05, 2020-09-25 khòaⁿ--ê .
  4. 4.0 4.1 Staff (January 13, 2015). "In the News: Open Access Journals". Drug Discovery & Development [en] (ēng Eng-gí). Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2016-04-14. 2017-05-12 khòaⁿ--ê. 
  5. "arXiv monthly submission rate statistics". Arxiv.org. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2013-03-08. November 5, 2017 khòaⁿ--ê. 

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: ArXiv.org

template:Cornell [en]