Un-chôaⁿ

(Tùi Un-choâⁿ choán--lâi)

Un-choâⁿ (溫泉) sī chi̍t chióng ùi tē-hā chū-jiân ek chhut-lâi ê choâⁿ-chúi; chúi ê un-tō͘ pí chiu-ûi khoân-kéng ê nî-pêng-kin khì-un koân liap-sī 5-tō͘ í-siōng.

Yellowstone Kok-ka Kong-hn̂g ê Grand Prismatic Spring

Un-choâⁿ lēng-goā koh ū thng-choâⁿ (湯泉), sio-chúi-choâⁿ (燒水泉) he̍k-chiá hông-chúi (磺水) ê kóng-hoat.