Yellowstone Kok-ka Kong-hn̂g

Yellowstone Kok-ka Kong-hn̂g (Eng-gí: Yellowstone National Park) sī siat tī Bí-kok, tōa-hūn sio̍k Wyoming chiu lāi, sió hūn chhun ji̍p Montana kap Idaho. Kong-hn̂g sī Bí-kok Kok-hōe só͘ kiàn-li̍p, siū chóng-thóng Ulysses S. Grant tī 1872 nî 3 goe̍h chhe 1 chhiam-sú hoat-àn.

Yellowstone Kok-ka Kong-hn̂g
Lower Yellowstone Falls
Ūi-tì
Siōng kīn siâⁿ-tìn West Yellowstone, Montana
Bīn-chek 2,219,791 acres (8,983.18 km2)[2]
Hái-poa̍t 8,104 ft (2,470 m)
Kiàn-li̍p 1872 nî 3 goe̍h 1 ji̍t;​ 152 nî í-chêng​ (1872-03-01)
Hóng-kheh 4,020,288 (teh 2019-nî)[3]
Chèng-hú ki-kò͘ Bí-kok kok-ka kong-hn̂g koán-lí-kio̍k
Bāng-chām www.nps.gov/yell/
Tāi-hō
Hêng-thài Tāi-chū-jiân
Piau-chún vii, viii, ix, x
Chí-tēng 1978 (tē-2 hōe-gī)
Chham-khó bûn-hō 28[4]
Tē-khu Bí-kok
Pin-hûi 1995–2003

Yellowstone sǹg sī thong sè-kài thâu chi̍t chō kok-ka kong-hn̂g, i-ê te̍k-sek chāi hong-hù ê iá-seng seng-bu̍t kap tē-jia̍t tē-hêng, phì-jû Old Faithful chio̍h-chôaⁿ sī chin chhut-miâ.

Chù-kái siu-kái

  1. "Yellowstone in United States of America". protectedplanet.net. IUCN. goân-loē-iông tī August 27, 2019 hőng khó͘-pih. December 31, 2018 khòaⁿ--ê. 
  2. "Listing of acreage as of December 31, 2011" (PDF). Land Resource Division, National Park Service. March 8, 2012 khòaⁿ--ê. 
  3. "Annual Visitation Highlights". nps.gov. National Park Service. goân-loē-iông tī February 9, 2021 hőng khó͘-pih. 8 July 2020 khòaⁿ--ê. 
  4. "Yellowstone National Park". UNESCO World Heritage Centre. goân-loē-iông tī February 24, 2017 hőng khó͘-pih. March 24, 2012 khòaⁿ--ê. 
  5. "Yellowstone National Park". Geographic Names Information System. United States Geological Survey. 31 August 1992. 13 October 2020 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái