Yellowstone Kok-ka Kong-hn̂g

Yellowstone Kok-ka Kong-hn̂g (Eng-gí: Yellowstone National Park) sī siat tī Bí-kok, tōa-hūn sio̍k Wyoming chiu lāi, sió hūn chhun ji̍p Montana kap Idaho. Kong-hn̂g sī Bí-kok Kok-hōe só͘ kiàn-li̍p, siū chóng-thóng Ulysses S. Grant tī 1872 nî 3 goe̍h chhe 1 chhiam-sú hoat-àn.

YellowstonefallJUN05.JPG

Yellowstone sǹg sī thong sè-kài thâu chi̍t chō kok-ka kong-hn̂g, i-ê te̍k-sek chāi hong-hù ê iá-seng seng-bu̍t kap tē-jia̍t tē-hêng, phì-jû Old Faithful chio̍h-chôaⁿ sī chin chhut-miâ.