UpplandSūi-tián Svealand tē-khu ê kū séng-hūn (landskap), lāi-té hâm Uppsala koān, Stockholm koān kap Västmanland koān, jīn-kháu 12,676, bīn-chek 1,478,014, bi̍t-tō͘ 109.7 (jîn-kháu/km²).

Uppland ê ūi-tì.

Chham-khóSiu-kái