VästmanlandSūi-tián Svealand tē-khu ê kū séng-hūn (landskap), lāi-té hâm Västmanland koān, Dalarna koān kap Örebro koān, jīn-kháu 8,363, bīn-chek 292,019, bi̍t-tō͘ 34.9 (jîn-kháu/km²).

Västmanland ê ūi-tì.

Chham-khó siu-kái