Võru Koān (Estonia Gú: Võru maakond), iā siá chòe Võrumaa, sī Estonia ê chi̍t ê koān.

Võru Koān
—  Estonia ê koān  —
Võru Koān ê kî-á
Kî-á
Võru Koān ê hui-kì
Hui-kì
Võru Koān tī Estonia ê ūi-tì ê uī-tì
Võru Koān tī Estonia ê ūi-tì ê uī-tì
Võru Koān tī Estonia ê ūi-tì
Kok-ka  Estonia
Siú-hú Võru
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 2,305 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 37,494 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 16.9/km2
Bāng-chām www.werro.ee

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái