Koān]/kūn (Estonia-gí: maakond) sī Estonia kok-lāi ê tē-it kip hêng-chèng-khu. Estonia ū 15 ê koān, pau-hâm 13 ê tī pún-thó͘ ah 2 ê tī tó-sū téng. Ta̍k-ê koān chèng-hú (maavalitsus) iû koān-tiúⁿ (maavanem) léng-tō. Koān ē-té ē koh pun chò nn̄g chióng chū-tī-thé: to͘-hōe chū-tī-thé (siâⁿ, linnad) kap chng-kha chū-tī-thé (kàu-khu, vallad).

Estonia ê koān

Chham-oa̍t siu-kái