Vancouver Tó (Eng-gí: Vancouver Island) sī Thài-pêng-iûⁿ tang-hoāⁿ oá Pak Bí-chiu ê chi̍t-ê tó-sū, sio̍k Canada ê British Columbia koán-lí. Tó ê bīn-chek ū 31,285 km², jîn-kháu 748,937 (2009 nî), téng-bīn ê tē-it toā siâⁿ sī Victoria, sī British Columbia ê siú-hú.

Vancouver Tó tē-hêng tē-tô͘.