Victoria (British Columbia)

VictoriaCanada British Columbia séng ê hú-siâⁿ, tiàm tī Vancouver Tó lâm-pō· bóe-sau. I 2001-nî ê jîn-kháu ū 74,125 lâng, bīn-chek 19.68 pêng-hong kong-lí.

Gōa-pō· liân-kiat Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Victoria, British Columbia