Vest-AgderNô͘-ui ê chi̍t ê kūn (fylke).

Vest-Agder
—  Kūn  —
Vest-Agder ê hui-kì
Hui-kì
Vest-Agder tī Nô͘-ui ê hoān-ûi ê uī-tì
Vest-Agder tī Nô͘-ui ê hoān-ûi ê uī-tì
Vest-Agder tī Nô͘-ui ê hoān-ûi
Kok-ka  Nô͘-ui
Siú-hú Kristiansand
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 7,276.52 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 176,353 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 24.2/km2


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Nô͘-ui tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.