Vincent van Gogh

Vincent van Gogh (Hô-lân-bûn: Vincent Willem van Gogh; Sound [ˈvɪnsɛnt fɑn ˈxɔx]?; 1853 nî 3 goe̍h 30 ji̍t – 1890 nî 7 goe̍h 29 ji̍t) sī Kē-tē-kok āu-ìn-siōng-phài ê gē-su̍t-ka, ōe-ka. Van Gogh chin chē chok-phín lóng sī sè-kài it-teng-it ê chhòng-chok, chhin-chhiūⁿ Ji̍t-thâu-hoe (Zonnebloemen).

Vincent van Gogh
Vincent Willem van Gogh
VanGogh 1887 Selbstbildnis.jpg
1887 nî
Tshut-sì 1853 nî 3 goe̍h 30 ji̍t(1853-03-30)
Hô-lân Zundert
Kuè-sin 1890 nî 7 goe̍h 29 ji̍t (37 hòe)
Hoat-kok Auvers-sur-Oise
Kok-tsi̍k  Hô-lân
Tsit-gia̍p hōe-ōe, sò͘-biâu