Gē-su̍t-ka sī lī-ēng chhòng-chok châi-lêng chò gē-su̍t seng-sán ê lâng. Im-ga̍k, bûn-ha̍k, hì-kio̍k, tiān-iáⁿ, ia̍h sī sī-kak gē-su̍t, lóng sǹg sī gē-su̍t-ka ê chhòng-chok.

Gē-su̍t-ka

M̄-koh it-poaⁿ nā kóng "gē-su̍t-ka", chú-iàu sī chí sī-kak gē-su̍t ê chhòng-chok-chiá, chhan-chhiūⁿ oē-ka, tiau-khek-ka téng-téng, chia-ê lâng ū-sî mā kiò bí-su̍t-ka.