WikiLeaks sī iû Ò-chiu lâng Julian Assange tī 2006 nî chhòng-sí--ê 1--ê thong-koè pang-bâng ti-chêng--ê jîn-bu̍t lia̍h-pau cho͘-chit, khì-gia̍p kap chèng-hú--ê pì-bi̍t--ê bāng-chām.

WikiLeaks