Wikipedia:Hui thoân-thóng ê Pe̍h-ōe-jī im-chat

"Hui thoân-thóng" ê Pe̍h-ōe-jī im-chat, sī chí m̄-sī thoân-thóng siōng ū ēng tio̍h ê tàu-jī, ē-tàng kóng sī tī Hō-ló-ōe lāi-té tùi bô ì-sù ê siaⁿ-im, m̄-koh iû-goân ha̍h Pe̍h-ōe-ji ê kui-chek, in-ūi mô͘-hóng gōa-gí ho͘-im, piáu-hiān te̍k-sû siaⁿ-im (pí-lūn tōng-bu̍t ai ê siaⁿ) téng goân-in lâi lī-ēng.

Sú-iōng ê àn-lē siu-kái

Siong-koan siu-kái