Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 nî 1 goe̍h 27 ji̍t – 1791 nî 12 goe̍h 5 ji̍t) sī Au-chiu Kó͘-tián sî-kî ê chok-khek-ka. I ê chok-phín bô-lūn sī gia̍h (600+) ia̍h phín-chit, lóng chin ū éng-hióng-la̍t, kî-tiong pau-hâm lâng jīn-ûi sī chhòng-chok kàu ke̍k-kak ê kau-hiáng-khek, concertante, sek-lāi-ga̍k, kǹg-khîm-ga̍k, koa-kio̍k (opera), ha̍p-chhiùⁿ im-ga̍k. Mozart sī chok-khek-ka tang-tiong sî-kiâⁿ kú-kú ê 1 ê. I ê chē-chē chok-phín taⁿ sī im-ga̍k-hoē ê piau-chún bo̍k-lio̍k (repertoire) ê 1 pō͘-hūn.

Barbara Krafft oē--ê Mozart (1819)