Yamaha (ヤマハ, gí-goân sī 山葉), choân miâ Yamaha Tu-sek Hoē-siā (ヤマハ株式会社), sī Ji̍t-pún ê kong-si, tùi chè-chō ga̍k-khì khai-sí, āu-lâi mā seng-sán o͘-to͘-bái téng ki-hâi mi̍h.

Chóng-pō͘