Yekuno Amlak (13 sè-kí1285 nî 6 goe̍h 19 ji̍t) sī Ethiopia ê hông-tè, chāi-ûi kî-kan sī 1270 nî kàu 1285 nî.

Yekuno Amlak
Ethiopia Hông-tè
Ethiopia Hông-tè
Chāi-ūi 1270 nî kàu 1285 nî
Ông-sek Só͘-lô-bûn ông-tiâu
Chhut-sì 13 sè-kí
Kòe-sin 1285 nî 6 goe̍h 19 ji̍t