Yeshaq 1-sè

Yeshaq 1-sè (Yeshaq I; 14 sè-kí1429 nî) sī Ethiopia ê hông-tè, chāi-ûi kî-kan sī 1414 nî kàu 1429 nî.

Yeshaq 1-sè Picto infobox prétendant à un trône.png
Ethiopia Hông-tè
Ethiopia Hông-tè
Chāi-ūi 1414 nî kàu 1429 nî
Ông-sek Só͘-lô-bûn ông-tiâu
Chhut-sì 14 sè-kí
Kòe-sin 1429 nî