Yuri Gagarin

Yuri Gagarin (Ю́рий Алексе́евич Гага́рин, 1934 nî 3 go̍eh 9 ji̍t - 1968 nî 3 go̍eh 27 ji̍t) , So͘-liân thài-khong-jîn, So͘-liân-âng-kun siōng-kàu pe-hêng-ôan, sī tē-it ê chìn-ji̍p thài-khong ê lâng.

Yuri-Gagarin-1961-Helsinki-crop.jpg