?Ìⁿ-á
Au-chiu ê a-chéng
H. r. rustica
Pó-io̍k chōng-hóng
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Aves
Bo̍k: Passeriformes
Kho: Hirundinidae
Sio̍k: Hirundo
Chéng: H. rustica
Ha̍k-miâ
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758
A-chéng
  • H. r. rustica
  • H. r. erythrogaster
  • H. r. transitiva
  • H. r. savignii
  • H. r. gutturalis
  • H. r. mandschurica
  • H. r. saturata
  • H. r. tytleri

Ìⁿ-á (ha̍k-miâ: Hirundo rustica)

Hirundo rustica

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Barn swallow

Wikispecies ū koan-hē
Ìⁿ-á ê chu-liāu.