Thó-lūn:Chhì-pho

新增話題
進行的討論
(Tùi 刺波 choán--lâi)

刺波Siu-kái

?刺波
 
Fragaria vesca
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
Bo̍k: Rosales
Kho: Rosaceae
A-kho: Rosoideae
Sio̍k: Fragaria
L.
Chéng

20+ chéng; chham-khó lōe-bûn

刺波學名: Fragaria)是 薔薇科(Rosaceae)、草莓屬(Fragaria)的植物佮怹生的果子,種有二十外種以外,又閣有其他濟濟濫種、栽培種,上捷種作的商業種是Fragaria × ananassa,就是Fragaria virginianaFragaria chiloensis的栽培種,佇臺灣刺波這詞本成特別指臺灣土生的野生種。

外部連結Siu-kái


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 草莓

返回 "Chhì-pho" 頁面。