Thó-lūn:Kam-á-bi̍t

(Tùi 柑仔蜜 choán--lâi)

柑仔蜜 siu-kái

 
柑仔蜜

柑仔蜜/臭柿仔 (學名: Solanum lycopersicum)是一種茄仔科茄仔屬的植物,伊的果子通好生食抑是做菜蔬,加工了後會使做柑仔蜜醬佮柑仔蜜汁,柑仔蜜的原產地是南美洲的安地斯(Andes)山陵。

柑仔蜜佇臺灣地區予人叫做thô͘-má-toh,這个詞是對tomato/トマト來的外來語。

siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Solanum lycopersicum

返回 "Kam-á-bi̍t" 頁面。