Thó-lūn:Chhài-se

新增話題
活躍討論串
(Tùi 菜蔬 choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.

菜蔬Siu-kái

 
各種的菜蔬

菜蔬是水份濟,會使食的植物,菜蔬聽好講著是青菜五穀果子毋是菜蔬,毋過果類,部份通煮食的果子會使算是菜蔬。

各種的菜蔬Siu-kái

返回 "Chhài-se" 頁面。