Sūn-tī

(Tùi 順治 choán--lâi)

Sūn-tī (順治; 1644 nî chì 1661 nî) sī Chheng-kok chìn-ji̍p Tiong-kok pún-thó͘ liáu-āu, tē-it ūi hông-tè Sè-chó͘ ê liân-hō; chêng-āu lóng-chóng 18 tang.

順治
Sūn-tī
1644 nî chì 1661 nî
Kok-ka
Tāi Chheng
Kun-chú
Sè-chó͘
Tn̂g-té
18 tang
Thâu-chêng:
Chông-tek
Tāi Chheng liân-hō Āu-piah:
Khong-hi