1032 Pafuri

sió-he̍k-chheⁿ

1032 Pafuri sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Pafuri
001032-asteroid shape model (1032) Pafuri.png
Hō-bé 1032
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 3.1280326 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.14358042
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 281.4763737º
Kheng-siâ-kak (i) 9.47926º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 76.34259º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 189.50831º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 10.1

Siong-koanSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.