1048 Feodosia

sió-he̍k-chheⁿ

1048 Feodosia sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Feodosia
Hō-bé 1048
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.7315511 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.18077701
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 36.1228858º
Kheng-siâ-kak (i) 15.80972º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 52.76626º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 183.30468º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 9.75

Siong-koanSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.