10 Hygiea sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Hygiea
Hō-bé 10
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 3.1398783 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.11269095
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 46.1922914º
Kheng-siâ-kak (i) 3.83201º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 283.21827º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 312.03851º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 5.43

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.