1117 Reginita

sió-he̍k-chheⁿ

1117 Reginita sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Reginita
Hō-bé 1117
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.2475343 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.19836976
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 245.7097956º
Kheng-siâ-kak (i) 4.34462º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 147.13519º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 151.05245º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 11.7

Siong-koanSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.