1119 Euboea

sió-he̍k-chheⁿ

1119 Euboea sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Euboea
Hō-bé 1119
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.6103921 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.15583475
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 190.4005526º
Kheng-siâ-kak (i) 7.85832º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 57.38109º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 230.15802º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 11.3

Siong-koan

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.