117 Lomia

sió-he̍k-chheⁿ

117 Lomia sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Lomia
Hō-bé 117
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.9914909 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.0278637
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 34.0083514º
Kheng-siâ-kak (i) 14.90086º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 348.78356º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 52.09161º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 7.95

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.